Svårt att välja fler som skulle läsa bokmanus

Efter första varvets faktagranskning började jag nämna bokprojektet ibland, för de jag hade kontakt med. Flera personer anmälde sig som frivilliga att hjälpa till att granska innehållet och det blev jag väldigt glad för.

Men hur skulle jag välja vilka som skulle hjälpa till?

I början, innan faktagranskaren hade fått manuset första gången, hade jag skickat en omgång text till en person i patientforumen som brukade göra väldigt kloka inlägg. Hon kom med bra kommentarer den gången också. Men sedan, vilka ytterligare skulle tycka till?

Eftersom jag månade om turerna med faktagranskaren och hade bra relativt mycket kunskaper själv, bestämde jag mig för att inte belasta någon mer medpatient. Inte heller ville jag blanda in någon annan inom vården. Men när en närstående erbjöd sig att göra en första språkgranskning, blev jag glad och tackade ja. Varför spara allt sådant jobb till redaktören?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar